Centre International de Neurobiologie Appliquée selon Dr. Klinghardt
International Center for Applied Neurobiology according to Dr. Klinghardt
Home       Contact      

От Г-н Dietrich Klinghardt, доктор на медицинските науки, Сиатъл, САЩ

ТЕЖКИ МЕТАЛИ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

П
о време на римската империя златните сьсловия умали за обичай да пият от оловни чаши. Много от тръбопроводите в Рим също били изработени от олово. Тази практика продължила векове наред, до момента, в които лекарите осъзнали съще взаимовразка между хроничните заболявания и натравянето на питейната вода с олово.

През 17-ти век живакът е използван за лечението на множество инфекции или хронични заболявания. Употребата му ще продължави столетия, до момента, в които ще бъде събрана изчерпателна информация относно нервнотоксичното и имунно- депресивното му въздействие върху организма.

По времето на Моцарт, който самият умира от натравяне с живак при лечение от сифилис, лекарите били забелязали, че органите на хора, починали от натряване с живак, посивявали, но също и други промени и нарушения в органите, причинени от живака.

Mercury at ambiant temperature
Mercury at ambiant temperature

В примера с живака, терапевтичната дилема е ясна- живакьт може да се използва при лечението на заразни болести, но самият той причинява заболяване, което само по себе си може да доведе до смъртта на пациента. Последното е в сила за по-голямата част от металите– използвани в минимални количества, те имат лечебен ефект и могат да допринесат, дори и краткотрайното, за продължаването на живота на пациента, но от друга страна могат да причинят нови заволявания. По-вечето от тежките метали имат ограничен периметър на действие, това, без да се отчита токсичното им влияние върху нервната система и канцерогенният им ефект в определени случаи.

Токсичните метали са носители на фунгициди и бактероциди. Голям брой паразити се адаптират с времето в среда, наситена с токсични метали. Това, което учудва специалистите е клетъчната устойчивост на висшите организми, например човека, и способността им да се адаптират.

Перспективата в подобна ситуация е следната: клетките са поразени от тежките метали, които създават благоприятна среда за развитието на микроорганизми. Изследванията на Ludwigр Voll и други немски изследователи, на американеца Omura и мен самият, доказаха, че микроорганизмите се развиват предимно в тези части от тялото, в които концентрацията на токсични метали е най-висока. Намаленият клетъчен имунитет в тези части на организма спомага обилното размножяване на микроорганизми. Зъбите, челюстите, червата, съединителната тъкан и нервните възли са частите от тялото с най-висока концентрация на метали и предпочитана от микроорганизмите сре да. При това, в тези места се забелязва стесняване на капилярите, които слабо снабдени с кислород, кръв и хранителни вещества създават благоприятна за развитието на бактерии, гъбички и вируси среда.

Публикуваният от ДАМС (dental amalgam support group) списъкът на синптомите при отравяне с живак включва почти всички човешки болести, между които най-познати са хроничната умората, депресията и болки в ставите. В заключение може да потвърдим, че живакът, сам по себе си, може да предизвика и задълбочи всяка болест.

Chlamydia-trachomatis
Chlamydia-trachomatis

Съвременната медицина отбеляза голям напредък с откриването и прилагането на ПСР (Polymerase Chain Reaction). Практически, всяка болест, която е задълбочено изследвана, е изцяло или частично следствие от инфекция.
Едно изследване подчертава, че някои сърдечни заболявания са причинени от инфекции, развивани в устната кухина. Друго изследване показва, че 70% от заболяванията на зъбите, устната кухина или челюстите при жените са причинени от бактерията Chlamydia trachomatis.

Една от основните причини за появата и развитието на детския диабет (D. mellitus тип I) е заразяването с вируса на грипа или вируса Ситомегалия.

Преди по-вече от 60 години Günther Enderlein и други автори стигат до извода, че развието на която и да било инфекция е непосредствен резултат от промяна в средата.

Аз предлагам, вместо да се анализира нивото на pH, възможностите за осмоза или други фактори, да се диагностицира и лекува едновременно нивото и зоните на натрупване на метали и патогенни микроорганизми. До тогава, докато тялото съдържа токсични метали, микроорганизмите ще разполагат с такава крепост, до която, нито антибиотиците, нито лекарствата, нито лечението на кислородна основа, нито ултравиолетовите лъчите и други методи биха успяли да разрушат.

Не е лесно да се определи в кои части от организма се наслояват металите, тъйкато използваните научно-обосновани методи се основават главно на обрязване и микроскопичен, или друг тип лабораторен анализ, на органна тъкан.

По-подходящ, прост и лесен за възприемане е метод е този на феномена на резонанса между идентични субстанции на д-р Yoshiaki Omuras; както неговия тест O-Ring, така и неговата диагностика на автономното регулиране са продължение на химичен тест и се извършват без инструменти. Феноменът на резонанса е много сигурен метод за диагностиране. Той позволява не само да се установи разположението и типа на наличните в тялото метали, но също така и да се определи кой е най-подходящият реактив за деинтоксикация на даден метал, концентриран на точно определено място.

Най-често срещаните метали са:
Живак, Олово, Алуминий, Кадмий

DMPS, DMSA, Captomer, D-Penicillamine, Vitamine C в i.v, Glutathion в i.v, CH-7, DL-Methionin (Redoxal), аминокисилините Branched-Chain, Chlorella pyrenoidosa, Chitosan, активният въглен, кориандърът и жълтият жавел (Yellow dock) са най-често използваните в провеса на деинтоксиказия субстанции.

Не биохимичните методи, които разработих са основани на принципа на електрическата мобилизация (последством електрически блок), мобилизация чрез живачна лампа, жълт жавел и други.

Ето защо следва да се отчитат различните стадии в развитието и задълбочаването на хроничните заболявания, като се има предвид следното:

 • Диагностиране на местата с натрупани тежки метали.
 • Диагностиране на типа метали.
 • Определяне на подходящия и най-малко токсичен реактив.
 • Определяне на други взаимно съвместими методи и реактиви (например- лекарства за бъбречна защита, продукти за стимулиране на кръвообръщението като див чесън и витамин Е, продукти, стимулиращи отделителната система и усилващи отделянето на живак, на движенията на тялото, лимфатичен дренаж със сминдуха и други).
 • Диагностиране на вторичните инфекции.
 • Определяне на подходящо антибиотично лечение (традиционни антибиотици, антимикоциди, продукти на Enderlein, пчелна отрова, змийска отрова, билки, лечение на оснавата на кислород и други).
 • задълбочено проследяване, при всеки пореден преглед, на реакциите на болния, целящо да се реагира незабавно в случай на поява на странични ефекти, предизвикани главно от запушването на отходните пътища (например чрез многократен дренаж).

  Гореизложеният метод позволи значителното развитие на изследванията в областта на хроничните заболявания.

  Get Adobe Flash player
  3D representation of a molecule

  При все това, до моментно направените размишления не отговарят на основния въпрос, а именно :

  Защо при някои пациенти живакът се натрупва в хипофизата (и става причина за появата на редица хормонални проблеми) или в периферната нервна система (води до депресия), в надбьбречните жлези (до постоянна умора), в ставите (предизвиква остеропороза и левкемия), в таза (води до цистит), в независимите и сетивните ганглии (създава усещане за болка), в съединителната тъкан (склеродермия, липус), в мозъчните нерви (тинитус, катаракта, загуба на обоняние и други), в мускулите (фибромиалгия).

  Както може да се предположи, причините могат да бъдат многобройни:

 • Физически травми: стари наранявания на главата, улесняващи достъпа на оловото, алуминия и живака до мозъка.
 • Хранителни алергии: причиняват възпаления на ставите като по този начин ги превръщат в благоприятни места за натрупването на токсини.
 • Геоложки стрес: ние установихме, че значителен брой лица спят или върху подводни източници на вода, или в непосредствена близост до електрически контакти и уреди. Това благоприятства натрупването на метали в най-засегнатите органи.
 • Белези и други смущения: белезите могат да излъчват анормални електрически сигнали, които от своя страна да нарушат нормалното функциониране на нервната система. Анормалните импулси създават зони със стеснени, слабо снабдени съдове, които от своя страна са благоприятни за натрупването на металите.
 • Структурно дисфункциониране: мозъчното дисфункциониране е една от най-често срещаните причини за намаляване на кръвоснабдяването и лимфатит на увредените части.
 • Биохимичен дефицит: в случаите, в които пациентът страда от хронична липса на цинк, в простатата започват да се натрупват метали с двоен заряд: Hg++ и/или Pb++.
 • Токсични продукти в околната среда: (разтворители, пестициди, препарати за третиране на дърво и други): те имат качеството на проводници, които подсилват ефекта на токсичните метали. Металите се натрупват основно в тези места, които са били в контакт с химически препарати.
 • Психо-емоционални проблеми и неразрешени семейни конфликти.

  Immune cells are, in these places, weakened, while microorganisms proliferate
  Immune cells are, in these places, weakened, while microorganisms proliferate

  Този последен елемент е очевидно най-често срещаният. Той е този, който ще предопредели кой метал ще се натрупа и в коя част на тялото, както и вида на разпространяващия се заразоносител. Поради липса на бързи и ефикасни терапевтични методи, тови факт беше дълго премълчаван от повечето колеги.

  Аз разработих един вид Психология на обратната природна реакция (Bio-Feedback), наречена Психо-кинезиология.

  Този метод е основан на «диалога с подсъзнателното». Техниката на обратната природна реакция (Bio-Feedback) се използва, за да се влезе в диалог и се получат отговори на конкретно зададени въпроси, с помощта на мускулни тестове, EAV, мозъчно-bio-feedback и други.

  Подобна техника има за цел да:
  1) открие неразрешените травматизми от миналото.
  2) обработка на получената информация с цел да се помогне на пацента и/или семейство му да си «възвърнат» здравето.
  (от «Книга за науките за психокинезиология», Freiburg, 1999, изд. Hermann Bauer-трето фототипно издание на немски език).

  The hypothalamus plays a major role in the endocrine system
  The hypothalamus plays a major
  role in the endocrine system

  Бих искал да наблегна на следното–пациенти, които при предходно лечение с продуктите на Enderlein не са постигнали или са постигнали незначителни резултати, развиват силна реакция в началния стадий на психо-кинезиотерапията. Тя позволя да се изживият силните емоции и да се разчупят силните установените предразсъдъци могат да се разчупят, като по този начин се стигне до съгласие между живите и мъртвите членове на семейството. Всички биолочни параметри възвръщат нормалните си функции след едно успешна терапия, (pH на кръвта, осмоза, проводимост, хормонално ниво, минерали и други).

  След множество наблюдения може да изградим следната «Схема на заболяването» :

  Синптоми
  Хронични инфекции
  Токсични метали
  Непреодоляни емоционални конфликти
  All the levels of the illness need
  to be taken in account

  Симптомът е видимият белег, който ще доведе пациента до нас. Зад него често се крие хронична инфекция. Тя самата е красноречива за настъпилите промени в организма, както и за наличието на тежки метали. Металите сами по себе си обясняват появата си; защо се концентрират на едни места, а не на други; защо е наличен един, а не друг вид метал. Този процес се извършва изцяло на подсъзнателно ниво, предопределен от характера, значението и времевата отдалеченост на непреодоляния психо-емоционален травматизъм.

  Лечението след това е много просто:
  1) Да се помогне на пациента да превъзмогне емоционалните си бариери.
  2) Да се предпишат подходящи антобиотици.
  3) Да се предпише деинтоксикант в съответствие с наличния метал.

  В повечето случаи, продуктите на Enderlein са напълно достатъчни за да се възстанови здравето на пацента, при условие, че е следва гореописаният метод.

  Тук приложен кратък списък на продуктите на Enderlein:
  Notakehl, Pefrakehl, Fortakehl, Quentakeh: да се прилагат в случай на остри заболявания.
  Utilin, Utilin S, Latensin, Recarcin, Arthrokehlan A, Sanukehl Cand и Albicansan: да се използват в случай на хронични заболявания.

  В случаите на продължително лечение често са използвани Nigersan и Mucokehl.
  До решение да се алканизира или не (Alkala, Sanuvis), да се прилагат кофактори или не (Citrokehl), следва да се стига след индивидуален аналуз с PK.

  Често, скъпите и комплексни методи са излишни. Дори в случаите, в които продуктите на Enderlein създават усещането, че не са достатъчни, те предизвикват силни реакции и водят до резултати.
  Броят на продуктите, с които трябва да разполага лекарят или терапевтът е ограничен. Намалено е времетраенето на прегледа и резултатите са значителни.